ภาษาไทย
ភាសាខ្មែរ
english

សូមស្វាគមន៍ដែលចូលរូមជាមួយ StarWorld88 បើកបញ្ចីថ្មីថ្ងៃនេះទទួលប្រាក់បន្ថែម​ 10% និង ផ្សងសំណាងជាមួយយើងខ្នុំ

បើក 05980  ដង
Slots កតិការការលេងហ្គេម សាឡុត
» Slot : សាឡុត
សូមស្វារគមន៍លោកអ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមសាឡុត ឬ Slot ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងកាស៊ីណូមានហ្គេមទូសាឡុត អោយទាញ ឬ ចុចប៉ុមអោយវិល មានការពេញនិយមណាស់ ព្រោះលេងងាយស្រួលហើយផ្សងសំណាងជាមួយJackpot​ផងដែល មានអោយលោកអ្នកបានជ្រើសរើសលេងសប្បាយទាំងបែប 3Reel slot និង 5Reel ពត៍មានលំអិតនិងអធិប្បាយនេះ ដើម្បីអោយអតិថិជនបានចាប់ផ្តើម លេងហ្គេមសាឡុត ទាំងការយល់ដឹងច្បាស់ច្រើនដែលខាងយើងខ្នុំបានទុកអោយសមាជិកគ្រប់ត្នាបានសិក្សាផង.

ជាចុងក្រោយនេះ យើងខ្នុំStarWorld88 សង្ឃឹមថាអតិថិជនគ្រប់ត្នា សិក្សាច្បាប់មុនសិន មុននិងចូលរួមលេងជាមួយយើងខ្នុំ
......................................................................................................................................................................................................................................
»3 Reel Slot
គោលបំណងការលេង 3 Reel Slot
គោលបំណងនៃការប្រកួតសាឡុតបែប 3Reel ក៍គឺរ ការអោយនិមិត្តរូបនៃប្រាក់រង្វាន់ ហ្គេមសាឡុត ដែលបានកំណត់ទុកអោយនៅតាមត្រង់ជួរដែលបង្ហាញតាមបន្ទាត់ដែលកំណត់ទុកអោយត្រង់ជាមួយ និមិត្តសញ្ញា របស់កតិការហ្គេមនីមួយៗ ហ្គេមសាឡុត 3Reel យើងខ្នុំនិងលើកឧទាហរណ៍អោយអតិថិជនមើលមួយហ្គេម ក៍គឺរហ្គេម Lucky Lightnin ដែលរង្វាន់ធំបំផុតរបស់ហ្គេមនោះក៏គឺរលេខ 7 ពណ៍ក្រហម រៀងត្នា3ចន្លោះល្មមជួរបន្ទាត់ រង្វាន់ដែលបានទទួលក៏តាមដែលចំនួនកាក់ដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅ បើសិនដាក់កាក់ចូល 1កាក់ និងបានរង្វាន់ 800កាក់ បើដាក់2កាក់ ក៏បាន 1600កាក់ ហើយបើដាក់ 3កាក់ ក៏និងបានទទួលរង្វាន់ 2500 កាក់ ហើយមិនមែនមានប៉ុណ្នឹង រង្វាន់និងបានទទួលនៅមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ អតិថិជនអាចមើលប្រាក់រង្វាន់តាមតារាងខាងក្រោមរបស់ហ្គេមនេះ.
......................................................................................................................................................................................................................................

ជំហានការលេង 3 reel Slot
 • ចុចលើសញ្ញាព្រួញខាងឆ្វេង​ ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទចំនួនប្រាក់ ដែលមានការខុសត្នាផ្សេងៗនៃចំនួនប្រាក់
 • ចុចលើឈិបដើម្បីបន្ថែមទឹកប្រាក់ក្រេដិឌទៅក្នុងគ្រឿងសាឡុត​
 • ដាក់កាក់ដើម្បីភ្នាល់ អោយចុចលើ Bet One ចុចម្តង 1កាក់ ខ្ពស់បំផុត 3កាក់ ឬ បើត្រូវការចាក់ម្តង 3កាក់ លោកអ្នកអាចចុចលើពាក្យថា Play 3Credits ក៏បានដូចត្នា ល្មមដែលបាន
 • ចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយអោយចុចលើពាក្យថា Spin Reel ឬ ក៏ប្រើវិធីចាក់យកក៏បាន ដើម្បីចាក់ម្តង 3Reel
 • បើសិនលោកអ្នកត្រូវការដកប្រាក់វិញចេញពីទូ Slot អោយចុចលើពាក្យថា Cash Out ប្រាក់ក៏និងមករួមនៅចន្លោះ Balance
......................................................................................................................................................................................................................................
» 5 Reel Slot
គោលបំណងរបស់ការលេង 5 Reel Slot
គោលបំណងនៃការប្រកួតសាឡុតបែប 5Reel ក៍គឺរ ការវិលអោយនិមិត្តរូបនៃប្រាក់រង្វាន់ ហ្គេមសាឡុត ដែលបានកំណត់ច្បាប់​ទុក រង្វាន់ដែលកើតឡើងជាមួយការប្រែ 3មុខគឺការកំណត់ បន្ទាត់ (Line) ចំនួនក្រេដិឌ និង និមិត្តសញ្ញាប្រាក់រង្វាន់ ចំណែតនិមិត្តសញ្ញានោះរង្វាន់ក៏បែងចែកផ្សេងៗត្នាទៅ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសចំនួនបន្ទាត់ (Line) បានតាំងតែ 1-20 បន្ទាត់ ដើម្បីគណនាចំនួនទឹកប្រាក់រង្វាន់ សាឡុត នេះគឺគេគិតពីឆ្វេងទៅស្តាំប្រើនៅពេលគណនា និមិត្តសញ្ញាបន្ទាត់នោះ ក៏មានភាពខុសត្នាផ្សេងៗទៅទាំង 20បន្ទាត់ ដើម្បីបន្ថែមឪកាសក្នុងការអោយនិមិត្តសញ្ញាវិលត្រូវត្រង់ចំនុចដែលយើងបានកំណត់ទុក

យើងខ្នុំលើកឧទាហរណ៏ Slot 5Reel អោយលោកអ្នកបានសិក្សាលំអិតហ្គេមមួយគឺហ្គេម Aztec's Treasure ដែលមានរូបបែបហ្គេមសប្បាយភ្នែកមើលងាយស្រួល
......................................................................................................................................................................................................................................

ជំហាននៃការលេង Aztec's Treasure បែប Slot 5 Reel
 • ចុចលើសញ្ញាឡើងចុះ ត្រង់ពាក្យថា Bet ដើម្បីកំណត់ប្រាក់ដែលត្រូវការភ្នាល់
 • ចុចលើសញ្ញាឡើងចុះ ត្រង់ពាក្យថា Lines ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់ ដែលត្រូវការនិងលេង ចំនួនបន្ទាត់កាន់តែច្រើនឪកាសកាន់តែមានច្រើន តែប្រាក់ក្រេដិឌនិងបន្ថែមឡើងតាមលំដាប់របស់បន្ទាត់
 • ចុចលើពាក្យថា Spin ដើម្បីចាប់ផ្តើមការវិល ផ្សងប្រាក់រង្វាន់
 • បើសិនអតិថិជនត្រូវការអោយProgrameធ្វើការចុចជំនួសក្នុងរូបបែបអូតូនោះ ក៏អាចធ្វើបានដូចត្នា ដោយចុចលើប៉ុម AutoPlay ពេលនេះអោយកំណត់ការវិល Programe និងធ្វើការ​ Spin ដោយយើងមិនចាំបាច់ចុចអោយរោយដៃឡើយ
ច្បាប់កតិការដើមៗរបស់ Aztec's Treasure បែប Slot 5 reel
ច្បាប់កតិការដើមៗរបស់ Aztec's Treasure បែប Slot 5 reel ទំព័រដើមៗនោះគឺ
 • និមិត្តសញ្ញារបស់រូប គឺគិតពីខាងឆ្វេងទៅខាងស្តាំ
 • និមិត្តសញ្ញា បូឆាយ៉ាន់ បង្ហាញនៅណាក៏បាន 3,4​ដល់ 5រូប និងទទួលបានរង្វាន់ Spin Free តាមលំដាប់ 5,15 និង 25 ចំណែតនៅពេលកំពុង Spin Free បានរូបភាព បូឆាយ៉ាន់ 1,2,3,4 ឬ 5 ក៏និងបូកការបង្វិលហ្វ្រី Spin Free ទៅបន្ថែមទៀត 1,2,5,15 ឬ 25 តាមលំដាប់
 • រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ ឬ Jackpot និងបន្ថែមឡើងទៅៗរហូតដល់មានអ្នកឈ្នះ រង្វាន់នោះបានមកពីការភ្នាល់របស់អ្នកលេងដោយគិត 1.5% មកចូលរួមត្នាជាមួយអ្នកលេងដ៏ទៃផ្សេងៗទៀត ដែលលេងសាឡុត ហ្គេមដូចត្នា ដែលនាំមកជារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ ឬ ចែកផោត Jackpot
 • ច្បាប់ហ្គេតផ្សេងៗរបស់ Slot 5Reel ការឈ្នះក្នុងបន្ទាត់ឬ Lines ដែលផ្សេងៗត្នា ប្រាក់រង្វាន់និងត្រូវបន្ថែមចូលទៅ
 • ​ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុតដែលនិងបានទទួលមិនលើសពី 50,000​ ក្រេដិឌ មួយបន្ទាត់ (Lines)


chat 24hrs.