ภาษาไทย
ភាសាខ្មែរ
english

សូមស្វាគមន៍ដែលចូលរូមជាមួយ StarWorld88 បើកបញ្ចីថ្មីថ្ងៃនេះទទួលប្រាក់បន្ថែម​ 10% និង ផ្សងសំណាងជាមួយយើងខ្នុំ

បើក 05978  ដង

Football កតិការការលេង ប៉ុកកឺរ

ការចាប់ផ្តើមលេងដំបូងរបស់ហ្គេមនេះ ហ្គេមប៉ុកគឺរគ្រប់ហ្គេមនោះលេងដោយបៀទូរទៅ 52សន្លឹក និង បៀដែលរៀងលំដាប់ដូច្នេះ: អាត់, កាចាស់, ក្រមុំ, កាតឹប, 10, ​9, ​8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, អាត់ (អាត់ចាត់ទុកថាជាគ្រាប់ពិន្ទុខ្ពស់និងទាប់) ពណ៍របស់បៀមិនមានតម្លៃ ពណ៍នីមួយៗមានតម្លៃស្មើត្នាទាំងអស់ មិនថាជា​ គឺ ការ៉ូ បិច ជូង
គោដៅក្នុងការលេងគឺសាងបៀក្នុងដៃអោយល្អបំផុត 5សន្លឹក​ ពីបៀដែលអតិថិជនបានទទួលចែក ដោយការរឹងមាំខ្លាំងរបស់បៀគឺរៀងលំដាប់ពីខ្ពស់ទៅទាបដូច្នេះ :


ពាក្យស័ព្ទក្នុងហ្គេម តទៅនេះគឺពាក្យស័ព្ទដែលប្រើទូរទៅក្នុងហ្គេមប៉ុកគឺរ ការចែកបៀដំបូង បៀឈុតដំបូងចែកអោយអ្នកលេងមុនសិន ហើយអ្នកលេងត្រូវសំរេចចិត្ត :

CALL
ស៊ូ ភ្នាល់ស្មើនិងបា្រក់ពេលនោះ

FOLD
ថិប​ ការចោលបៀ នៅពេលដែលអ្នកលេងគិតថាបៀ់ក្នុងដៃនោះមិនល្អល្មមដែលនិងលេង

CHECK
ឆ្លង បើសិនជាមិនមានការភ្នាល់បន្ថែមទៀត អតិថិជនអាចឆ្លងបានហើយ រង់ចាំមើលថានិងមានអ្នកផ្សេងភ្នាល់បន្ថែមទៀតឬអត់ ហ្គេមនិងបន្តរទៅលេងជុំមួយទៀត

RAISE, RE-RAISE
បន្ថែម បន្ថែមម្តងទៀត គឺជាការបន្ថែមប្រាក់ភ្នាល់ដែលដាក់នៅក្នុងពេលនោះ

ALL-IN : អល-អ៊ិន
នៅពេលអ្នកលេងមាន Chip មិនគ្រប់ដែលនិង "ស៊ូ" គាត់ត្រូវភ្នាល់ដោយឈិបទាំងអស់ដែលមានរួមទាំងប្រាក់នៅកណ្តាលនៅក្នុងពេលនោះដែល
ការភ្នាល់ និមួយៗ ដែលបានភ្នាល់ក្រោយពីនោះ ដែលបានទុកនៅក្រៅម្តុំកណ្តាល ដែលហៅថា សាយផត (Side Pot)ហើយវានិងមិនពាក់ពាន់ជាមួយបា្រក់សាយផតនេះ បើសិនក្នុងដៃរបស់គាត់ខ្ពស់បំផុត គឺគាត់បានទទួលបា្រក់ពីក្នុងម្តុំកណ្តាលប៉ុន្នោះ តែមិនបានប្រាក់ពីសាយផត

BIG BLIND / SMALL BLIND: បិកប្លាញ / ស្មោលប្លាញ
អ្នកលេងដែលនៅខាងឆ្វេងដៃ Dealer ដាក់ស្មោលប្លាញ​(ការបង្ខំភ្នាល់) ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃការភ្នាល់ទាបបំផុត ដោយអ្នកលេងផ្សេងៗនៅនិងឆ្វេងដៃរបស់ពួកគាត់និងដាក់ បិកប្លាញ ដែលជាប្រាក់ភ្នាល់ទាបបំផុតក្នុងហ្គេម ដូចជា ការភ្នាល់ទាបបំផុត 40បាត អ្នកលេងដែលនៅឆ្វេងដៃរបស់ Dealer ដាក់ស្មោលប្លាញ (20បាត) ដោយអ្នកលេងផ្សេងដាក់ បិកប្លាញ (40បាត)

POT : ផោត
ប្រាក់នៅកណ្តាល ឈិបទាំងអស់ដែលនៅកណ្តាលតុ ជាចំនួនប្រាក់ដែលយើងត្រូវបាននៅពេលលេងឈ្នះ

HOLD CARDS : ហូលកាត (បៀរង់ចាំ)
បៀ 2សន្លឹកដំបូងដែលចែកអោយអ្នកដោយផ្កាប់មុខចុះ ដែលនាំត្នាហៅម្យ៉ាងទៀតថា "ផតហ្គេតកាត" ក្នុងថេកសាស ហូលអេម

POCKET CARDS : ផោតកិតកាត
មានអត្ថន័យដូចជាមួយ ហូលកាត

FLOP : ផ្លប់
បៀ3សន្លឹកដំបូងក្នុងបៀផ្ងាររបស់ហ្គេមថេតសាស ហូលអេម ឬ អូម៉ាហា ប៉ក់គឺរ

TURN : ថើន
បៀសន្លឹកទី 4 ពីប្រអប់កណ្តាលក្នុងហ្គេមផ្លាត់

RIVER : រិវើរ
បៀចុងក្រោយក្នុងបៀផ្ងាររបស់ហ្គេមផ្លាត មានន័យថាបៀសន្លឹកចុងក្រោយក្នុង 7កាត ស្តាក់

BOARD : ប៉ោដ
បៀផ្ងារនៅហ្គេមប៉ោដ

KICKER : ខិកគឺ
បៀគ្រាប់ពិន្ទុខ្ពស់ដែលនៅជាមួយបៀគូឬ 2គូ

MUCHKED CARDS : ម៉ាច់កាត
ការចោលបៀដោយមិនអោយនរណាឃើញបៀនោះ

RAKE
អត្រាការកាត់ប្រាក់នៅកណ្តាល ប្រាក់ដែលកាស៊ីណូទាញមកពីប្រាក់នៅម្តុំកណ្តាលគ្រប់ពេលជាថ្លៃភ្នាក់ងារ

BUTTON
ក្រដាស់មូលដែលប្រាប់ថានរណាជាម្ចាស់សំរាប់ហ្គេមនេះ ប៉ុមនេះនិងរមៀលតាមទ្រនិចនាឡិកា (ទៅខាងឆ្វេង) នៅក្តារនីមួយៗ

DEALER : ម្ចាស់
គឺអ្នកលេងបានទទួលការតាំងអោយជាម្ចាស់ក្នុងក្តារនីមួយៗ គាត់មិនបានជាអ្នកចែកបៀពិតប្រាកដ តែជាអ្នកដែលដាក់ភ្នាល់ ជាអ្នកចុងក្រោយ ទើបជាតំណែងបានប្រៀប

NUTS : នាត់
ក្តារដែលល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងហ្គេម ក្តារដែលឈ្នះគ្រប់ក្តារ ហើយសាកសមនិងដាក់ភ្នាល់អោយច្រើនៗ

BAD BEAT : បេត បីដ
ពាក្យនេះ ជាពាក្យស័ព្ទដែលប្រើ មានន័យថានៅពេលដែលលោកអ្នកមានបៀល្អបំផុត តែក៍ត្រូវចាញ់ដៃអ្នកដែលល្អជាង បន្ទប់ប៉ុកគឺរកន្លៃងខ្លះអោយរង្វាន់ ចេកផោតសំរាប់ដៃ បេសបិដដែលល្អបំផុត ក៍គឺក្តារដែលចាញ់ដៃដ៍ល្អបំផុតនោះឯង

FISH : ហ្វីស
អ្នកលេងដែលខ្សោយបំផុតនៅតុ ជាអ្នកដែលចាញ់ប្រាក់ច្រើនបំផុត ពាក់ពាន់ជាមួយពាក្យនេះនិងមានសំនួនថា "បើសិនមើលទៅជុំវិញតុហើយ មិនឃើញអ្នកលេងដែលខ្សោយបំផុត មានន័យថាខ្លួនឯងខ្សោយបំផុត ហើយអ្នកគួរតែផ្អាកលេងបានហើយ"

ROUNDS OF BETTING
ជុំរបស់ការភ្នាល់ ជុំនៃការភ្នាល់និងបញ្ចប់ឡើងនៅពេលអ្នកលេងគ្រប់ត្នាបានមានឪកាសដែលនិងប្រគល់ ស៊ូ ឬបន្ថែមជាការរួចរាល់ហើយ

POST ផូស
ដោយកើតឡើងនៅជាមួយហ្គេម

SHOW ALL
បើកទាំងអស់ នៅពេលការភ្នាល់ត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកលេងគ្រប់ត្នានិងត្រូវបើកបៀគ្រប់សន្លឹកក្នុងដៃ ដើម្បីមើលថានរណាមានបៀក្នុងដៃល្អបំផុត
chat 24hrs.