ภาษาไทย
ភាសាខ្មែរ
english

សូមស្វាគមន៍ដែលចូលរូមជាមួយ StarWorld88 បើកបញ្ចីថ្មីថ្ងៃនេះទទួលប្រាក់បន្ថែម​ 10% និង ផ្សងសំណាងជាមួយយើងខ្នុំ

បើក 08207  ដង


វិធីគិតថ្លៃគំមិហ្យុង


Turnover ( ថើនអូវើល ) គឺជាអ្វី ?

Turnover ( ថើនអូវើល ) គឺ​ ចំនួនការភ្នាល់​ ដែលរាប់រួមការភ្នាល់ទាំងអស់រាល់ក្តារ ដែលមានការចាក់មិនថា​ ឈ្នះ​ចាញ់ ហៅថា ( ចំនួន Turnover ) ឬ ចំនួន Rolling ( រ៉ូលិង ).

Commission គឺជាអ្វី ?

Commission គឺប្រាក់គំមិហ្យុងដែលអោយអតិថិជន ដោយគិតជា % ពី ចំនួន​ Turnover commission ចាយអោយក្នុងអត្រាប៉ុន្មាន យើងខ្នុំអោយ គំមិហ្យុង ដល់អតិថិជន ក្នុងអត្រាខ្ពស់បំផុត គឺ 0.90% ឬ 1,000 គឺ 9បាត ឬ 1,000,000 គឺ 9,000 បាត


Rolling Commission ល្អយ៉ាងម៉េច ?

Rolling Commission ជាការគណនាជាស្ដង់ដារ ដែលនាំត្នាអោយជាសកលក្នុងកាស៊ីណូទូរទាំងលោក ចាត់ទុកជា Promotion ដែលមានអត្រាអោយផលដ៏ល្អបំផុតចំពោះអតិថិជន នៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយ Promotion ផ្សេងៗ ទាំងនេះ ចំនួន Rolling មិនថា ច្រើនឬតិច មិនទាក់ទងនិងចំនួនប្រាក់ដែលបានផ្ញើរមក ឬ ចំនួនចាញ់ឈ្នះចុងក្រោយនោះទេ គ្រាន់តែសុំអោយមានការលេងភ្នាល់ទៅ សមាជិកក៏និងទទួលបាន គំមិហ្សុង រហូតគ្រប់ពេល ទើបវិធីនេះជាវិធីអោយ Promotion ដែលងាយយល់ ត្រង់ទៅត្រង់មក មិនរញ៉េរញ៉ៃ លេងតិចក្តារក៏ទទួលបាន លេងកាន់តែច្រើនកាន់តែថ្វេគុណ ដោយចំនួនគំមិហ្សុងនិងរួមចូលក្នុង ចំនួនគ្រេឌិដក្នុងការលេងរបស់សមាជិកភ្លាមៗ មិនមានលក្ខខណ្ឌ​ និង ដកបានរហូតគ្រប់ពេលវេលា

ឧទាហរណ៍ការគណនា Rolling Commission

សមាជិកដែលដាក់ភ្នាល់ហ្គេម 1,000 បាត បានភ្នាល់ 2ហ្គេម

ហ្គេមដំបូង បើសិនជាឈ្នះការភ្នាល់ 1,000 បាត អតិថិជននិងបានទទួលប្រាក់ 1,009 បាត ប្រាក់ភ្នាល់ 1,000 + ថ្លៃគំមិហ្សុង 9 បាត ( 1,000 គុណ 0.9% ) រួមបាន 1,009 បាត.

បើហ្គេមទី2 អតិថិជនចាញ់ភ្នាល់ 1,000 បាត អតិថិជននិងត្រូវដកបា្រក់តែ 991 បាត ប្រាក់ភ្នាល់ -1,000 បាត + ថ្លៃគំមិហ្សុង 9 បាត ( 1,000 គុណ 0.9% ) រួមចាញ់តែ 991 បាត. ចំនួន Rolling គ្រប់ 1,000,000 បាត សមាជិកនិងបានទទួលគំមិហ្សុងចំនួន 9,000 បាត.


បើសិនមានចំណុតសង្ស័យប្រការណាមួយ សាកសួរពត័មានបានរហូត 24ម៉ោង រីករាយបំរើការច៎ា...វិធីគិតទឹកបាល់ 5តាំ

ទឹកបាល់ តម្លៃតាំ គឺជាអ្វី?

តម្លៃតាំ គឺ ជាតម្លៃចំនែតផ្សេងៗដែលមេ​( ម្ចាស់ )ដែលត្រូវបានទទួល ពីការចាប់គូប្រកួត បាល់ដែលអតិថិជននាំត្នាលេង

ទឹកកាន់តែតិចកាន់តែល្អ អ្នកលេងកាន់តែបានប្រៀប ព្រោះមេបានចំណែតតិច


ទឹក 20តាំ

តុចាក់បាល់ទូរទៅ ភាគច្រើនគឺអោយតម្លៃ 20តាំ ដែលពួកយើងបានឮប្រហែលៗ ដូចជា -10 -5 ឬ +10 មានន័យថារាល់ 100បាត ដែលអតិថិជនលេងមក បើសិនលទ្ធផលឈ្នះចាញ់ពេញ ម្ចាស់និងបានចំណែតផ្សេងៗ 10បាត ពិតប្រាកដ
ឧទាហរណ៍ដូចជា មេនូ VS លីវើភូល មេនូតអោយ 1/2 គ្រាប់ -10
អតិថិជនចាក់ 100 បាន 90 ទាំងពីខាង អតិថិជនខាតទឹក 10 បាត ពិតប្រាកដ មិនថាជាចាក់ម្ខាងណា ហៅថា ទឹក 20តាំ (ទឹកម្ខាង 10តាំ ទាំងពីខាង)


ទឹក 10 តាំ​

អតិថិជនចាក់ 100 បាន 95 ទាំងពីខាង អតិថិជនខាតទឹក 5 បាត ពិតប្រាកដ មិនថាជាចាក់ម្ខាងណា ហៅថា ទឹក 10តាំ (ទឹកម្ខាង 5តាំ ទាំងពីខាង)


ទឺក 5 តាំ​

ជាតម្លៃទឹកដែលយើងខ្នុំបំរើការ អតិថិជនចាក់ 100 និងបានទទួលប្រាក់វិញខ្ពស់បំផុត 97.5 ទាំងពីខាង ល្អបំផុត Class A ហៅថា ទឹក 5តាំ (ទឹកម្ខាង 2.5តាំ ទាំងពីខាង)

ឧទាហរណ៍សរុប ទាក់ទងជាមួយ តម្លៃតាំ

តម្លៃ 20 តាំ​ (តម្លៃទូរទៅ) អតិថិជនចាក់ 100 បាត ហើយ ឈ្នះ អតិថិជននិងទទួលប្រាក់រួមទុន 190.00 បាត
តម្លៃ 7 តាំ​ អតិថិជនចាក់ 100 បាត ហើយ ឈ្នះ អតិថិជននិងទទួលប្រាក់រួមទុន 196.50 បាត
តម្លៃ 6 តាំ​ អតិថិជនចាក់ 100 បាត ហើយ ឈ្នះ អតិថិជននិងទទួលប្រាក់រួមទុន 197.00 បាត
តម្លៃ 5 តាំ​ អតិថិជនចាក់ 100 បាត ហើយ ឈ្នះ អតិថិជននិងទទួលប្រាក់រួមទុន 197.50 បាត
តម្លៃ 4 តាំ​ អតិថិជនចាក់ 100 បាត ហើយ ឈ្នះ អតិថិជននិងទទួលប្រាក់រួមទុន 198 បាត


គំមិហ្សុង

ក្រៅពីតម្លៃល្អបំផុតហើយ យើងខ្នុំនៅអោយគំមិហ្សុងខ្ពស់បំផុត សំរាប់តម្លៃ Class A មិនថាជា Sbobet IBCbet 855Bet ដោយគំមិហ្សុងទាំងនេះ និងចូលទៅក្នុងក្រេដិឌអតិថិជនភ្លាមៗ ក្រោយពីចេញលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះ ដាក់ដក់បានភ្លាមៗ មិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយ


បញ្ចាក់ តម្លៃទឹកដែលគិតជាតាំអាចមានការផ្លាស់ប្តូរឡើងចុះបាន ផ្អែកលើ​ Website ដែលអោយបំរើការ ប្រភេទលំដាប់លីក និង ប្រភេទកីឡាដែលជ្រើសរើសលេង តម្លៃផ្សេងៗដែលអតិថិជនឃើញនៅលើវេបសាយជាតម្លៃដែលគណនា ចំណែតតម្លៃល្អបំផុតយើងខ្នុំអោយដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ រួមទាំង ថ្លៃគំមិហ្សុង ដែលយើងខ្នុំនិងរួមចូលក្នុងក្រេដិឌរបស់អតិថិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្លាមៗ​


បើសិនមានចំណុតសង្ស័យប្រការណាមួយ សាកសួរពត័មានបានរហូត 24ម៉ោង រីករាយបំរើការច៎ា...


chat 24hrs.